LUE: Aalto Henkilöstöpalvelut palvelee täysin normaalisti koronaviruksen aikana

Työntekijätyytyväisyyskysely ja sen tulokset – Aalto Henkilöstöpalvelut & Personalhuset

Työntekijätyytyväisyys kysely ja sen tulokset - Aalto Henkilöstöpalvelut & Personalhuset (1)

Työntekijätyytyväisyyskysely ja sen tulokset – Aalto Henkilöstöpalvelut & Personalhuset

 

Tutkitusti tyytyväiset työntekijät auttavat yrityksiä menestymään. Olemme tehneet päätöksen mitata säännöllisesti työntekijöidemme tyytyväisyyttä. Sen sijaan, että tyytyisimme ajatukseen siitä, että kaikki on riittävän hyvin, haluamme kysyä työntekijöiltämme suoraan ja tarjota anonyymin foorumin kertoa ajatuksia laidasta laitaan, millaista he kokevat työskentelyn meillä ja asiakasyrityksissämme olevan. Kyselyt ovat siis täysin anonyymeja ja vastausprosentin kasvattamisen kannustimena käytämme arvontoja vastanneiden kesken.

Miksi työntekijöidemme tyytyväisyys on meille niin tärkeää? Hyvä työntekijätyytyväisyys on yhtä tärkeää kuin hyvä asiakaskokemus. Tavoitteenamme on luoda pitkäaikaisia ja molemmin puolin erinomaisia asiakassuhteita ja tässä asiassa arvokkain myyntivalttimme ovat tyytyväiset työntekijämme. Voidaksemme yhdessä tähdätä odotukset ylittävään asiakaskokemukseen ja olla mahdollistamassa asiakkaidemme menestystä, kysymme työntekijöiltämme palautetta niin meitä, kuin asiakasyrityksiämme koskien.

 

Työntekijätyytyväisyyskyselyn tuloksia helmikuussa 2021

Suoritimme viimeisimmän työntekijäkyselyn helmikuussa 2021, molemmille brändeillemme – Aalto Henkilöstöpalveluille ja Personalhusetille – erikseen, mutta tuloksia käsitellään yhdessä sillä, olemmehan tiukasti yhtä. Toimialat, joilla vaikutamme ovat hieman erilaisia toisistaan, joten erillisten kyselyjen teko oli sen suhteen luontevaa. Personalhusetia työnantajana suositteli 93 % työntekijöistämme ja Aalto Henkilöstöpalveluita peräti 97 %! Haluamme ravistella henkilöstöpalvelualaan liittyviä pölyisiä myyttejä esim. henkilöstövuokrausta koskien, korkeat luvut työntekijätyytyväisyyden suhteen osoittavatkin, että olemme tässä myös onnistuneet.

Erityistä kiitosta keräsivät työntekijöidemme yhteyshenkilöt – henkilöstökonsulttimme. Konsultteihimme tyytymättömiä työntekijöitä ei käytännössä ollut lainkaan, peräti 80 % oli täysin samaa mieltä väittämään ”oma konsulttini on ystävällinen ja auttavainen”. Työntekijät kokivat myös saavansa riittävästi perehdytystä sekä tietoa työsuhteeseen liittyvistä asioista.

Asteikolla 1–5 työmotivaatio oli viitosen luokkaa 63 prosentilla ja lähemmäs 30 % antoi arvosanaksi nelosen. Työntekijöistä n. 90 % oli myös tyytyväisiä työhönsä – mahtavaa!

Toki kehitettävääkin aina löytyy, esimerkiksi työvuorojen vastaanottamisessa osa vastaajista kokivat ongelmaa. Tähän pystyimme vastata heti lanseeraamalla mobiiliapplikaation, joka helpottaa työvuorojen hallinnointia. Vuokratyö on luonteeltaan hieman erilaista kuin suoraan yrityksen omilla palkkalistoilla työskentely ja tämä aiheuttaa luonnollisesti ajoittain kysymyksiä.

Applikaatiomme on ladattavissa Android-käyttäjille Google Play Store:n kautta: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.likeit.personalhuset . Valitettavasti applikaatio ei ole vielä saatavilla Apple App Storessa, mutta pian se on sieltäkin saatavilla. Toistaiseksi Apple-käyttäjät voivat olla yhteydessä heidän yhteyshenkilöönsä ja pyytää kyseistä latauslinkkiä applikaatiota varten!

 

Miten hyvä työntekijätyytyväisyys johtaa asiakkaidemme menestykseen?

Erinomaisella tasolla olevan työntekijätyytyväisyyden sekä asiakaskokemuksen ja lopulta asiakasyrityksen tuloksen välille voi vetää vahvoja yhtäläisyysmerkkejä. Alle olemme luetelleet muutamia esimerkkejä, miksi Aalto Henkilöstöpalvelut ja Personalhuset ovat teidänkin yrityksellenne se paras työvoimakumppani!

 

  1. Tyytyväiset työntekijät sitoutuvat yritykseen

Yrityksen tulos riippuu pitkälti sen tekijöistä; työntekijöistä. Hyvien ja osaavien työntekijöiden pitäminen talossa on kriittisen tärkeä menestyksen tekijä, sekä myös kustannussäästö. Jos työntekijät ovat tyytyväisiä, houkuttelevat he myös rinnalleen lisää osaajia, jotka puolestaan tuottavat lisäarvoa asiakkaalle. Positiivinen kierre jatkuu!

 

  1. Tyytyväinen työntekijä, vähemmän sairauspoissaoloja

Tyytyväinen työntekijä stressaantuu vähemmän verrattuna tyytymättömään työntekijään. Kova stressi aiheuttaa monenlaisia henkisiä ja fyysisiä ongelmia, jotka voivat johtaa sairauspoissaoloihin. Tyytyväiset työntekijät tulevatkin todennäköisemmin töihin, mikä vähentää työnantajan ja asiakkaan stressiä yllättävien työvoimamuutosten suhteen.

 

  1. Tyytyväinen asiakas motivoi myös työntekijää

Positiivisuuden kierre jatkaa pyörimistään, kun työntekijä saa positiivista palautetta suorituksestaan työnantajalta. Palkitseminen ja hyvä palaute motivoivat työntekijää entisestään, yhä parempiin suorituksiin. Me palkitsemme kuukausittain esimerkiksi kuukauden työntekijän, joka saa lahjakortin ja diplomin lisäksi julkisen palautteen onnistumisistaan.

 

  1. Ongelmiin pyritään tarttumaan ennen niiden kärjistymistä

Kun kysymme työntekijöiltämme mahdollisista ongelmista tai työntekijäkokemusta huonontavista asioista suoraan, on meillä myös mahdollisuus puuttua näihin kipupisteisiin ennen niiden kumuloitumista. Jos ongelmakohdat äityvät pahoiksi, ei se voi olla näkymättä myös asiakasyrityksillemme. Pyrimme myös vahvasti ennakoimaan ongelmia, esimerkiksi kehittämämme We Care-varhaisen tuen mallin avulla.

 

  1. Pyritään luomaan hyvät lähtökohdat työntekijän menestymiseen

Käytämme paljon aikaa ja vaivaa löytääksemme juuri sen oikean ehdokkaan kulloinkin avoinna olevaan tehtävään. Emme välttämättä etsi ihmistä, jonka asiakas mututuntumalta haluaa, vaan sellaisen, jonka asiakas tarvitsee. Haluamme luoda työntekijöillemme sellaiset lähtökohdat, että heillä on luontevasti parhaat mahdollisuudet menestyä ja kukoistaa tehtävässään ja sitä kautta tuottaa erinomaista asiakaskokemusta. Työntekijälle on erittäin tärkeää kokea itsensä arvostetuksi ja kuulluksi, ja tähän myös työntekijätyytyväisyyskyselyillä pyrimme. Painotamme, että jokaisen mielipide sekä vastaus on meille tärkeä!

Betonirakentamisen ammattilaisena meillä on kovat kriteerit työntekijöille. Haluamme taata laadun ja tehokkuuden.

Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme ja ammattilaisiin, jotka olemme löytäneet Aallon voimalla.

Jarmo Puoliväli, Tuotantojohtaja, BETSET-YHTIÖT