LUE: Aalto Henkilöstöpalvelut palvelee täysin normaalisti koronaviruksen aikana

Työhaastattelu – Kuinka suoriutua hyvin työhaastattelussa?

Työhaastattelu – Kuinka suoriutua hyvin työhaastattelussa_ - Aalto Henkilöstöpalvelut (2)

 

Työhaastattelu – Kuinka suoriutua hyvin työhaastattelussa?

Haastattelutilanteeseen osallistuu yleensä ainakin se esimies, jonka alaisuuteen työntekijä tulee. Mikäli organisaatiossa on HR-puolelle erikoistuneita henkilöitä, niin voi myös joku heistä olla läsnä haastattelussa. Meillä (Aalto Henkilöstöpalvelut) haastattelut hoitavat meidän HR-konsulttimme. Usein haastatteluja on vain yksi, mutta joihinkin työpaikkoihin ja työtehtäviin tarvitaan useampi haastattelu. Haastattelutilanne on joko avoin haastattelu, jolloin tilanne muodostuu haastateltavan mukaan tai systemaattinen haastattelu, jolloin haastattelijalla on valmis runko tai valmiit kysymykset ennalta määrätyistä aihepiireistä.

Haastattelutilanteessa työnantaja ja työnhakija arvioivat toisiaan. Työnantajaa kiinnostaa, että onko työnhakija sopiva työntekijä avoimeen työtehtävään ja organisaatioon. Työnhakijaa kiinnostaa, että onko yritys ja työtehtävä sellaisia, jotka ovat hänelle sopivia ja joihin hän on valmis sitoutumaan. Haastattelu on työnhakijan näkökulmasta ensinnäkin osaamisesi ja kokemuksesi myyntiä, sekä myös informaation saamista potentiaalisesta työpaikasta ja työtehtävistä. Voidaankin sanoa, että ansioluettelosta selviää pätevyys ja haastattelussa sopivuutesi.

Haastattelun päämääränä työnhakijalla on työpaikkatarjouksen saaminen. Ole siis vakuuttava luontevalla ja tahdikkaalla tavalla. Vähättelevä suhtautuminen, liika itsensä korostaminen ja kiinnostuksen puute heikentää mahdollisuuksia tulla palkatuksi. Haastattelussa kannattaa olla oma itsensä, koska jonkinlaisen ”roolin” vetäminen voi aikaa myöten käydä raskaaksi. Jännittäminen on työhaastattelussa normaalia ja sitä ei tarvitse hävetä laisinkaan. Muista levätä hyvin ja valmistautua haastattelupäivään, jotta jaksat olla energinen läpi päivän.

 

Ensivaikutelman merkitys työhaastattelussa

Ensivaikutelma työhaastattelussa on erityisen tärkeä, koska ensivaikutelman voi antaa vain kerran. Tutkimusten mukaan luomme ensivaikutelman toisista ihmisistä noin 20-30 sekunnissa. Mielikuva syvenee nopeasti ja sen muuttaminen on erittäin työlästä, sekä hankalaa. Olethan siis ajoissa paikalla ja valmiina, oli sitten kyseessä haastattelu työpaikan tiloissa tai sitten puhelimen/videon kautta. Myös pukeutumisella on osansa ensivaikutelman muodostamisessa. Haastattelija arvioi toki tietoisestikin työnhakijan ulkoista olemusta, mutta se vaikuttaa haastattelijaan myös alitajuisesti. Ensivaikutelmaan voi vaikuttaa monin tavoin. Erittäin hyvä yleisohje on pukeutua huolitellusti ja tehtävän mukaiseen asuun, jossa myös itse viihtyy.

 

Mitä haastattelija tarkkailee?

Työhaastattelu, kuten muutkin haastattelut ovat ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa asennoitumisen merkitys on kahdenkeskeistä. Haastattelija hakee merkkejä mm. itseluottamuksestasi, positiivisesta asenteestasi ja joustavuudesta. Positiivinen asenne ja hymyileminen haastattelussa vaikuttaa myönteisesti.

Haastattelijan tarkkailurunko:

 1. Sisääntulo ja ensivaikutelma
  1. Miten tervehdit
  2. Miten esittäydyt
  3. Miten otat kontaktia
  4. Miten istut paikallesi, miten tuolissa istut ja liikut
 2. Sanaton viestintä, kehon kieli
  1. Sanallista viestintää tärkeämpiä voivat olla ilmeesi, eleesi, asentosi ja katsekontaktisi
  2. Näiden lisäksi myös yleinen olemuksesi
 3. Keskustelu
  1. Kuinka aloitat puhumisen
  2. Puhetyylisi (selkeys, vakuuttavuus, luontevuus, positiivisuus, tilanteen huomioon ottaminen)
  3. Kuunteletko ja keskitytkö haastatteluun, vastailetko esitettyihin kysymyksiin vai vastaatko vain sinnepäin
  4. Säilytätkö katsekontaktin puhuessasi
 4. Tavoitteellisuus ja motivoituneisuus
  1. Kysytkö itsekin kysymyksiä
  2. Mitä kysyt ja miten
  3. Vaikutatko kiinnostuneelta työtehtävästä/työpaikasta ja miten tuot kiinnostuksesi ilmi
  4. Erityisen tärkeää on, miten kerrot aikaisemmista työkokemuksistasi, aiemmista esimiehistäsi ja tavoitteistasi

 

Keskity haastattelun viestintään

Kuuntele haastattelijan kysymykset tarkkaan ja vastaa täsmällisesti siihen mitä kysytään. Muista katsekontakti haastattelijaan, niin osoitat kuuntelevasi. Ilmeillä, eleillä ja liikkeillä, viiveillä vastauksissa ja muistamattomuudella on kaikilla oma sanomansa haastattelijalle. Jos haastattelu on ryhmähaastattelu, niin muista tuoda itsesi rohkeasti esille, mutta muista myös antaa mahdollisuus muillekin haastateltaville esittää asiansa. Sitten vielä muista olla rehellinen. Asioita tarkastetaan myöhemmin ja valheesta jää lopulta kiinni.

 

Tärkeitä pointteja työhaastattelussa:

 

 1. Selvitä mitä yritys tarvitsee

Esittämäsi kysymykset kertovat sinusta yhtä paljon kuin vastauksesi. Hyvät, oleelliset kysymykset viestivät haastattelijalle, että olet ajan tasalla alan kehityksessä ja aidosti kiinnostunut juuri tästä hakemastasi työstä ja yrityksestä. Huomioi organisaation jokainen toive, tarve ja haaste, sekä kerro konkreettisten esimerkkien avulla, miten sinä voit esimerkiksi yrityksen haasteissa olla heille avuksi.

 

 1. Kerro miten osaamisesi vastaa organisaation tarpeita

Haastattelussa yhteen sovitetaan työnhakijan osaamista ja yrityksen tarvetta. Työnhakijana sinä voit vaikuttaa työnantajan päätökseen perustelemalla, miten sinun osaamisesi on heille hyödyksi. Kerro kuka olet, mitä vahvuuksia sinulla on, mitä lisäarvoa uskot tuovasi yritykselle ja minkälaisia haasteita kaipaat nyt tai 5 vuoden kuluttua. Keskity työnantajan näkökulmasta kiinnostavimpaan osaamiseen.

 

Haastattelussa yleisimmin käytetyt aihepiirit:

 • Pätevyys
  • Työkokemus, työmenestys ja osaaminen
 • Hakijan tausta
  • Oma historia ja elämäntilanne
  • Kehitysvaiheet ja käännekohdat
  • Kriisit, niiden hallinta ja käsittely
  • Hakijan nykyinen kokonaistilanne ja tavoitteet
  • Arvomaailma, harrastukset, kiinnostukset kohteet
 • Motivaatio ja odotukset
  • Motivaatio haettavaan tehtävään
  • Motiivien tärkeysjärjestys
  • Odotukset työltä ja yrityksestä
  • Ammatilliset pyrkimykset ja tavoitteet
  • Kehittymishalukkuus tulevaisuudessa
 • Minäkuva
  • Omat vahvuudet ja heikkoudet
   • Miten vahvuuksiasi tulisi hyödyntää ja miten heikkouksiasi tulisi kehittää?

 

Haastattelun lopussa tärkein tavoitteesi on jäädä positiivisesti haastattelija mieleen. Pidäthän siis huolen, että haastattelija tietää keskustelun päätteeksi, kuka olet, mitä osaat ja miksi juuri sinut tulisi valita tehtävään. Jos et vielä ole kysynyt kysymyksiä haastattelijalta liittyen työtehtävään tai työpaikkaan, niin nyt siihen on viimeinen mahdollisuus. Muista, että kysymällä kysymyksiä osoitat olevasi paikasta kiinnostunut!

Tässä toisessa Työhaastattelu-blogikirjoituksessa käytiin laajasti läpi asioita mitä pitää tietää, odottaa ja tehdä työhaastattelussa. Itse haastattelutilanne on työhaastatteluprosessin ydin, kuten helposti voikin arvata. Valmistautuminen työhaastatteluun ja toiminta työhaastattelun jälkeen, tukevat kokonaisprosessia ja parantavat suoriutumista, sekä työpaikan ja työtehtävän saantia.

Vielä on jäljellä yksi blogikirjoitus, kolmas osa Työhaastattelu-blogisarjastame. Viimeinen osa tulee käsittelemään haastattelutilanteen jälkeistä toimintaa. Miten haastatteluvaiheen jälkeen edetään, kuka ottaa yhteyttä, koska otetaan yhteyttä, keneltä voi kysyä tietoa haastattelujen etenemisestä jne.

Lue meidän aiempi blogikirjoitus, ensimmäinen osa Työhaastattelu-sarjasta: “Työhaastattelu – Kuinka valmistautua ennen työhaastattelua?

Kolmas ja viimeinen osa Työhaastattelu-sarjasta: “Työhaastattelu – Kuinka toimia työhaastattelun jälkeen?

 

Kirjoittaja: Sami Kyngäs, Aalto Henkilöstöpalvelut

Betonirakentamisen ammattilaisena meillä on kovat kriteerit työntekijöille. Haluamme taata laadun ja tehokkuuden.

Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme ja ammattilaisiin, jotka olemme löytäneet Aallon voimalla.

Jarmo Puoliväli, Tuotantojohtaja, BETSET-YHTIÖT