LUE: Aalto Henkilöstöpalvelut palvelee täysin normaalisti koronaviruksen aikana

Suosittelijat & Työnhaku – Suosittelijoiden merkitys työnhaussa

Suosittelijat & Työnhaku – Suosittelijoiden merkitys työnhaussa - Aalto Henkilöstöpalvelut (1)

 

Suosittelijat & Työnhaku – Suosittelijoiden merkitys työnhaussa

Aiemmissa Työhaastattelu-blogikirjoituksissa kävimmekin läpi, että hakuprosessin aikana työnhakijalta kysytään mahdollisia suosittelijoita. Keitä suosittelijat ovat? Suosittelijat ovat henkilöitä, jotka tuntevat sinut ja sinun osaamisesi työelämässä. He ovat valmiita tukemaan sinua työnhaussasi. Haastattelijat pyytävät heidän yhteystietojaan ja soittavat heille kysyäkseen lisätietoja sinusta. Haastattelijat haluavatkin hyvin mielellään kuulla näkemyksiä työnhakijan suoriutumisesta aiemmissa työtehtävissä. Tässä korostuukin verkostojen ja suhteiden merkitys työelämässä.

 

Kuka voi olla suosittelija?

Hyviä suosittelijoita ovat he, jotka ovat todistaneet tapasi työskennellä ja tietävät osaamisesi. Suosituksia voi pyytää aiemmilta esimiehiltä, työkavereilta tai työnantajilta. Vapaa-ajan ystäviä ei lueta suosittelijoiksi, koska suosittelijan pitää olla henkilö, kenelle olet työskennellyt, kenen kanssa olet työskennellyt tai joku, jolla on ollut yhteistä liiketoimintaa kanssasi. Henkilökohtaiset ystävät eivät tuo lisäarvoa ammatillisessa näkökulmassa. Myös suosittelijat, joiden kanssa työskentelemisestä on vierähtänyt aikaa (esim. 5-10 vuotta), eivät tiedä miten olet kehittynyt ja minkälainen on tämän päivän osaamisesi.

 

Suosittelijoiden arvo työnhaussa

Kuvitellaan että suosittelijasi on hakemasi työpaikan toimialalla erittäin tunnettu henkilö tai hän työskentelee erittäin tunnetussa yrityksessä, niin suositus on varmaksi hyväksi työnhakuasi ajatellen. Hyvän suosittelijan mainitseminen ansioluettelossa tai työhakemuksessa voi jopa ratkaista työnhakijan valinnan. Voidaan kuvitella tilanne, jossa kaksi samanlaista hakijaa hakevat työtä, mutta toisella on alan muilta ammattilaisilta hyvät suositukset ja toisella ei ole. Kumman uskot tulevan valituksi työhön? Tässä tilanteessa todistetaan suosittelijoiden arvo työnhaussa.

Suosittelijoita ei tietenkään ole pakko olla hakemuksessa ja mikäli työura on vasta alkanut, niin oletettavasti heitä ei ole ehtinyt hankkimaan. Suosittelijat kuitenkin katsotaan usein hakijan eduksi, joten jos sinulla ei ole vielä suosittelijoita, niin suosittelen kyselemään, jos joku vanha työkaverisi olisi valmis olemaan suosittelijasi. Muista, että suosittelijoita voi käyttää ansioluettelossa vain, jos he ovat antaneet siihen luvan. Suosittelijan pitää antaa suostumuksensa suosittelijaksi ryhtymiseen. Paras tapa kysyä lupaa on kasvotusten tai puhelimitse.

 

Suosittelijoiden lisääminen ansioluetteloon

Suosittelijoita on hyvä olla sopiva määrä, joka on kahdesta neljään. Suosittelijat lisätään yleensä ansioluettelon loppuosaan. Tärkeää suosittelijoiden lisäämisessä on muistaa lisätä jokaisen suosittelijan yhteystiedot. Näin haastattelijan työ helpottuu, kun hän haluaa ottaa yhteyttä suosittelijaan, eikä hänen tarvitse itse etsiä yhteistietoja netistä. Yhteystietoihin tulee merkitä etu- ja sukunimi, työnimike, työpaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Suosittelijat kannattaa järjestää niin, että ensimmäisenä on se, jonka itse ajattelet olevan merkityksellisin kyseisen työnhaun kannalta. Vaikka suosittelijoita ei pyydetä erikseen ilmoitettavan, niin hyvässä ansioluettelossa suosittelijat ovat aina ilmoitettuna.

 

Haastattelija tarkastaa suosittelijat

Ennen kuin haastattelijat aloittavat käymään suosittelijoitasi läpi, niin heidän pitää lain velvoittamana kysyä sinulta lupa siihen.

”Työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta kuin työntekijältä itseltään, työntekijältä on hankittava suostumus tietojen keräämiseen.” (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä, 2. luku 4§)

Kyseinen lakipykälä suojaa työnhakijaa esimerkiksi tilanteessa, jossa hän on hakemassa uutta työpaikkaa, vaikka hän on edelleen aktiivisessa työsuhteessa nykyisessä työpaikassaan. Haastattelija ei siis saa soittaa nykyiselle työnantajalle (suosittelijalle) ilman työnhakijan lupaa. Työnhakija voi haluta pitää hakuprosessinsa salassa nykyiseltä työnantajaltaan välttääkseen mahdollisen välien rikkoutumisen, mikäli hän ei tulekaan valituksi.

Lakipykälässä myös mainitaan, että jos haastattelija saa tietoonsa suosittelijalta sellaisia työnhakijaa koskevia tietoja, jotka vaikuttavat negatiivisesti hänen valitsemiseensa (Esim. selittämättömät poissaolot), niin haastattelijan on käytävä asia läpi myös työnhakijan kanssa ennen hakuprosessin päätöksentekoa. Haastattelijan pitää varmistaa tietojen paikkansapitävyys. Poissaolojen syyt ovat voineet olla aivan ymmärrettäviä ja tarpeellisia, mutta edellinen työnantaja (suosittelija) on voinut unohtaa syyt tai ei ole ollut tietoinen niistä.

Tässä lyhyesti läpikäytynä suosittelijat ja heidän merkityksensä työnhaussa. Mikäli sinulta ei vielä suosittelijoita löydy niin suosittelen, että korjaat tilanteen koska jopa yksi suosittelija voi ratkaista työnhaun sinun eduksesi!

 

Kirjoittaja: Sami Kyngäs, Aalto Henkilöstöpalvelut

Paras firma missä itse olen työskennellyt. Teillä otetaan myös ihmisenä huomioon ei vaan työntekijänä ja on yleisesti hyvä henki.

Aallon harjalla on siis hyvä ratsastaa loppuun saakka kohti auringon laskua

Aallon pitkäaikainen työntekijä: Kimi Seba Siermala