Tietosuojaperiaatteet

Aalto Henkilöstöpalvelut (myöhemmin Aalto) käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojaperiaatteita.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TAVOITTEET

Aalto Henkilöstöpalveluiden keräämien henkilötietojen käsittelyn päämääränä on, että oikeat työntekijät löytäisivät mahdollisimman tehokkaasti oikeat työnantajat. Tätä tarkoitusta varten kerää työntekijöistään ja työnhakijoiksi rekisteröityvistä henkilöistä heidän työllistymistään ja oikeaa sijoittamistaan palvelevia tietoja. Tietojen keräämisen ja käytön systematisoinnilla pyritään tehostamaan Aallon toimintaa ja tarjoamaan asiakkaille nopeampaa ja parempaa palvelua siten, että tyytyväisellä työnantajalla on tyytyväinen työntekijä.

ASIAKKAAN INFORMOINTI

Aalto uskoo avoimuuteen henkilötietojen käsittelyssä. Me toivomme että kaikki asiakkaat tutustuvat huolellisesti Aallon työntekijöiden tiedot tallentavaa tietojärjestelmää kuvaavaan rekisteriselosteeseen, joka ilmaisee rekisterinpitäjän, rekisterin nimen, käsittelyn tarkoitukset, kerättävät tiedot, tietolähteet, luovutuskohteet ja rekisterin tietosuojaperiaatteet.

TIETOJEN HANKKIMINEN JA KÄYTTÄMINEN

Aallon tietojen käsittely perustuu aina asiakkaan itse tai työnantajayrityksen antamiin tietoihin. Aallon asiakkailla on milloin tahansa oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja kieltää tarpeettomien tietojen käsittely. Aalto käsittelee vain palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot hävitetään turvallisesti.
Aalto ei luovuta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja asiakaskuntansa ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen palvelukohtaisesti pyydetty suostumusta. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

LOPPUKOMMENTIT

Mahdolliset lisäkysymykset tai kommentit toiminnastamme rekisterinpitäjänä pyydetään kohdistamaan tietosuojasta vastaavalle taloustiimille talous[@]aaltovoima.fi , joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman perusteellisesti.

Aloitin työt Aalto Henkilöstöpalveluissa vuonna 2009 aluksi kirvesmiehenä. Eka projekti oli Kulosaaren koulun saneeraus. Sen jälkeen työmaita on ollut useita kymmeniä, ja työttömänä en ole ollut päivääkään.

Niko, Rakennustyöryhmän vetäjä