Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä, päivitetty: 20.06.2010, 12.05.2016

REKISTERINPITÄJÄ:

Aalto Henkilöstöpalvelut

Y-tunnus 1948650-6
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt:
Eveliina Kurki
puh. 020 746 6750
talous[@]aaltovoima.fi

REKISTERIN NIMI

Aalto Henkilöstöpalveluiden työnhakijarekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriin kerätään tietoja, joita Aalto Henkilöstöpalvelut tarvitsee työntekijöiden rekrytoinnissa ja välittämisessä sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Työntekijä voi osoittaa hakemuksen kohdistettuun työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen. Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään ja käytetään hakijarekisterissä kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti, syntymäaika, millaista työtä hakee, missä haluaa työskennellä, auton käyttömahdollisuus, ajokortti, tulityökortti, työturvallisuuskortti, trukinajotaito, ammattisertifikaatit, koulutus, työkokemus, työnantaja, työtehtävät, työn aloitus- ja lopetusajat, työsuhteen tyyppi, koska voi aloittaa työt sekä hakijan oma esittely. Osa täytettävistä tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään työnhakijalta hänen suostumuksellaan. Työnhakijalta kerättävät tiedot koostuvat työnhakijan toimittamasta hakemuksesta, työ-, koulu- ja muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa antamista tiedoista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjen suostumusta. Rekisteröidyn suostumuksella voidaan työtehtävien kannalta tiettyjä tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa Aalto Henkilöstöpalveluiden asiakasyritykselle, jonka toimeksiantoon työnhakija on ehdolla.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä. Tietokoneet, joilla rekisteriä käytetään, sijaitsevat kulunvalvontalaitteilla valvotuissa tiloissa ja ne on suojattu salasanoin.

Rekisteriä käytetään Aalto Henkilöstöpalveluiden määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, joita on määritelty erilaisille tasoille riippuen toimihenkilön työtehtävistä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta palveluntuottajilta Aalto Henkilöstöpalvelut vaatii riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä rekisteritietoja.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Aloitin työt Aalto Henkilöstöpalveluissa vuonna 2009 aluksi kirvesmiehenä. Eka projekti oli Kulosaaren koulun saneeraus. Sen jälkeen työmaita on ollut useita kymmeniä, ja työttömänä en ole ollut päivääkään.

Niko, Rakennustyöryhmän vetäjä